Vaktmästeri HVB/Behandlingshem

Är ni i behov av löpande och personligt underhåll av era fastigheter och lokaler?

Vi erbjuder lösnings-orienterade vaktmästare/fastighetsskötare som dyker upp på er verksamhet när behovet uppstår eller ett fast antal timmar per månad.

Fastighetsskötsel och underhåll för HVB/ Behandlingshem-hem och vårdverksamheter.

Vi som driver En Handyman är Hans Silversthål och Anders Sandelin. Vi har båda arbetat på HVB-hem/behandlingshem under lång tid och vi har då ansvarat för allt kring fysiska den driften av verksamheterna såsom underhåll av fastigheter och lokaler, brandskydd och all övrig säkerhet samt vagnparken.

Så vi vet av erfarenhet vilket jobb det innebär att ansvara för ett Hvb/behandlingshem där man driver dygnet runt vård och vi vet vilka krav som ställs från IVO och övriga tillsynsmyndigheter gällande lokaler och fastigheter.

Delaktighet

Vi har båda även arbetat på golvet i tio år och då som behandlingsassistenter men även som biträdande föreståndare och driftansvarig.  Vi är även utbildade Socialpedagoger i grunden så vi har stor vana från att jobba med ungdomar i socialt utsatta situationer och vi vet vikten av att låta ungdomar ta del av att vårda sin egen boendemiljö så vi låter mer än gärna ungdomarna delta i underhållsarbetet av era lokaler under våran handledning så klart.

Vi är väl insatta i tystnadsplikten och vi skriver självklart på adekvata dokument rörande tystnadsplikt för er verksamhet.

Skräddarsydda abonnemang

Så behöver ni någon som regelbundet byter glödlampor, fyller på papper i skrivaren, hänger upp tavlor eller lagar sönderslagna dörrar eller skåpsluckor, lagar håll i era vägar eller byter ut eldade brandvarnare eller helt enkelt bara ser till att era verksamheter alltid skiner och lever upp till dom krav som ställs från ansvariga myndigheter så tveka inta att kontakta oss så hjälper vi er.

Vi kan självklart även bistå med SBA och allt annat som är kopplat till ert brandskydd då Hans Silversthål är utbildad säkerhetssamordnare för kommuner och landsting.

Med vår vaktmästarservice erbjuder vi olika abonnemang beroende på hur mycket hjälp ni behöver på just er arbetsplats. Med våra fasta-abonnemang så kommer samma person att besöka er ett fast antal timmar i månaden för personlig och pålitlig fastighetsservice. Med våra skräddarsydda-abonnemang distribuerar ni själv ett fast antal timmar i månaden till ett rabatterat timpris. Självklart kan ni även ringa våran jour så kommer vi snarast möjligt.

Osäker på hur många timmar i månaden ni behöver hjälp? Hör av er till oss så ser vi till att ta fram den bästa lösningen för just er. Självklart så erbjuder vi skräddarsydda abonnemang efter era behov.

 

Naturen är viktig för oss!

För oss är det självklart att sätta miljön främst i allt vi gör. Därför har vi valt att endast lämna allt vårt avfall till kommunernas återvinningscentraler där vi sorterar allt vårt avfall i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

Läs mer